Skip to content

säännöt ja turvallisuus määräykset (huomioi myös radan erityiset ohjeet)

1. KÄSITTELE ASETTASI AINA KUIN SE OLISI LADATTU!

2. RADALLA LIIKUTTAESSA ON ASE PIDETTÄVÄ KATKAISTUNA / LUKOT AVATTUNA, MAHDOLLINEN LIPAS POIS ASEESTA JA ASE VARMISTETTUNA, PIIPUN OSOITTAEN TURVALLISEEN SUUNTAAN.

3. RATA-ALUEELLA ASE ON PIDETTÄVÄ LATAAMATTOMANA, ASEEN SAA LADATA VASTA KUN AMPUJA SEISOO AMPUMA PAIKALLAAN, KÄÄNTYNEENÄ AMPUMASUUNTAAN, ASE OSOITTAA TURVALLISEEN SUUNTAAN JA ON HÄNEN VUORONSA AMPUA.

4. KUN AMMUNTA KESKEYTYY ASE ON AVATTAVA JA PATRUUNAT POISTETTAVA, AMPUJA EI SAA KÄÄNTYÄ AMPUMAPAIKALLAAN ENNEN KUIN ASE ON TYHJÄ SEKÄ AVATTUNA.

5. ASEHÄIRIÖN SATTUESSA PIDÄ ASE SUUNNATTUNA AMPUMASUUNTAAN, KESKEYTÄ AMMUNTA JA KUTSU RATAVALVOJA / AMMUNNANJOHTAJA PAIKALLE.

6. KUN ASEELLA EI AMMUTA ON SE SÄILYTETTÄVÄ LATAAMATTOMANA ASETELINEESSÄ /  KANTOLAUKUSSA. TÄHTÄYSHARJOITTELU TYHJÄLLÄ ASEELLA VAIN AMMUNNAN VALVOJAN OHJEISTAMILLA PAIKOILLA.

7. TOISEN ASEESEEN KOSKEMINEN ILMAN LUPAA KIELLETTY!

8. AMPUMARADALLA TOTELTAVA AINA AMMUNNANVALVOJAN OHJEITA!

9. ALKOHOLIKÄYTTÖ JA ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISENA LIIKKUMINEN RATA-ALUEELLA KIELLETTY!

10. AMPUMARATA-ALUE PIDETÄÄN SIISTINÄ, ROSKAT LAJITELLAAN.

11. AMPUJIEN ON KÄYTETTÄVÄ KUULONSUOJAIMIA, KAIKKIA AMPUJIA KEHOITETAAN KÄYTTÄMÄÄN RATA-ALUEELLA ISKUNKESTÄVIÄ SUOJALASEJA!

12. HUOMIO RATAKOHTAISET SÄÄNNÖT JA PEREHDY NIIHIN ENNEN AMMUNNAN ALOITTAMISTA

13. PUOLUSTUVOIMIEN RADOILLA AMMUTTAESSA NOUDATETAAN NIIDEN RATOJEN SÄÄNTÖJÄ

AMPUJIEN, RATAHENKILÖKUNNAN JA KATSELIJOIDEN TURVALLISUUS VAATII JATKUVAA AMPUMA-ASEIDEN KÄSITTELYN VALVONTAA JA VAROVAISUUTTA RADALLA LIIKUTTAESSA. JOKAISEN RADAN KÄYTTÄJÄN ON TUNNETTAVA NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET JA MÄÄRÄYKSET.

MIKÄLI RIITTÄVÄÄ VAROVAISUUTTA EI NOUDATETA ON AMMUNNANVALVOJAN OIKEUS MILLOIN VAIN KESKEYTTÄÄ AMMUNTA PALAUTTAAKSEEN KURIN JA TAATAKSEEN TURVALLISET HARJOITTELU- /KILPAILUOLOSUHTEET JA ON KAIKKIEN RADANKÄYTTÄJIEN VELVOLLISUUS AUTTAA HÄNTÄ SIINÄ.

PUUTTEISTA JA LAIMINLYÖNNEISTÄ ON ILMOITETTAVA VÄLITTÖMÄSTI AMMUNNANVALVOJILLE.

 

 • pysäköi ajoneuvot niille varatuille paikoille
 • huomioi hälytysajoneuvon esteetön pääsy alueelle
 • noudata ampumaratamääräyksiä
 • selvitä itsellesi ampumaradan osoite/koordinaatit onnettomuuden varalle
 • nosta/sytytä ennen ammunnan aloittamista kyltit/liput/merkkivalot tiedottamaan käynnissä olevasta ammunnasta
 • varmista, ettei ketään ole asiaankuulumattomissa paikoissa
 • liiku ainoastaan turvallisella alueella
 • huolehdi aina kuulon ja näön suojaamisesta
 • ammu ainoastaan ampumaradalla sallituilla aseilla, kaliipereilla ja patruunoilla
 • kun ammunta alkaa, toimi ainoastaan ammunnan johtajan antamien ohjeiden mukaisesti
 • käsittele asetta vain ammunnanjohtajan luvalla tai erillisellä käsittelyalueella
 • ammu ainoastaan asianmukaisiin tauluihin, jotka ovat oikein kiinnitettyinä asianmukaisiin taululaitteisiin
 • huolehdi, että aseen piippu osoittaa aina turvalliseen suuntaan
 • pidä ase ampumapaikalla ennen ammuntaa ja ammunnan jälkeen varmistettuina tai mikäli mahdollista, lukko auki
 • älä koskaan jätä asettasi ilman valvontaa

Jokainen on velvollinen keskeyttämään ammunnan sekä muun toiminnan ja huutamaan ”seis”, kun

 • havaitaan turvallisuutta vaarantava tekijä
 • joku muu huutaa ”seis”
 • joku tekee vaarantavan virheen
 • vaara-alueella näkyy sinne kuulumatonta liikettä
 • syttyy kulo
 • havaitaan ihminen, ajoneuvo, alus tai ilma-alus vaara-alueella
 • viestiyhteys miehitettyyn näyttösuojaan katkeaa

Ammuntojen jälkeen

 • siivotaan ampumarata-alue ja viedään lajitellut jätteet keräysastioihin
 • lasketaan ammunnasta kertovat kyltit/liput alas sekä sammutetaan merkkivalot
 • kirjataan ammutut laukausmäärät rataohjeiden mukaisesti

Ammunnalla on aina oltava ammunnanjohtaja, joka vastaa toiminnan turvallisuudesta. Myös vapaiden harjoitusten aikana joku osallistujista joku ottaa tilaisuuden johtaakseen.

Erityisohjeita

Käyttäydy aina asiallisesti ja ota huomioon muut ampumaradan käyttäjät ja käyttötavat.

Älä puutu vapaiden harjoitusten tai erikseen varatun radan toimintaan, jos se on turvallista ja ratasääntöjen mukaista. Erityisesti harjoittelu metsästystilanteita varten vaatii erilaisia variaatioita laukausmääriin, matkoihin ja asentoihin.