Skip to content

Turvallisen aseenkäsittelyn perusteet.

1. KÄSITTELE ASETTASI AINA KUIN SE OLISI LADATTU!

2. RADALLA LIIKUTTAESSA ON ASE PIDETTÄVÄ KATKAISTUNA / LUKOT AVATTUNA, LIPAS IRROITETTUNA JA ASE VARMISTETTUNA.

3. RADALLA KÄYTETÄÄN VAIN RADALLA SALLITUJA PATRUUNOITA/LATAUKSIA/HAULEJA

4. RATA-ALUEELLA ASE ON PIDETTÄVÄ LATAAMATTOMANA, ASEEN SAA LADATA VASTA KUN AMPUJA SEISOO AMPUMA PAIKALLAAN, KÄÄNTYNEENÄ AMPUMASUUNTAAN, ASE OSOITTAA TURVALLISEEN SUUNTAAN JA ON HÄNEN VUORONSA AMPUA.

5. KUN AMMUNTA KESKEYTYY ASE ON AVATTAVA JA PATRUUNAT POISTETTAVA, AMPUJA EI SAA KÄÄNTYÄ AMPUMAPAIKALLAAN ENNEN KUIN ASE ON TYHJÄ SEKÄ AVATTUNA.

6. ASEHÄIRIÖN SATTUESSA PIDÄ ASE SUUNNATTUNA AMPUMASUUNTAAN, KESKEYTÄ AMMUNTA JA KUTSU RATAVALVOJA / AMMUNNANJOHTAJA PAIKALLE.

7. KUN ASEELLA EI AMMUTA ON SE SÄILYTETTÄVÄ LATAAMATTOMANA ASETELINEESSÄ / KANTOLAUKUSSA. TÄHTÄYSHARJOITTELU TYHJÄLLÄ ASEELLA VAIN AMMUNNAN VALVOJAN OHJEISTAMILLA PAIKOILLA.

8. TOISEN ASEESEEN KOSKEMINEN ILMAN LUPAA KIELLETTY!

9. AMPUMARADALLA ASIATTOMIEN OLESKELU KIELLETTY

10. AMPUMARADALLA TOTELTAVA AINA AMMUNNANVALVOJAN OHJEITA!

11. ALKOHOLIKÄYTTÖ JA ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISENA LIIKKUMINEN RATA-ALUEELLA KIELLETTY!

12 AMPUMARATA-ALUE PIDETÄÄN SIISTINÄ, ROSKAT LAJITELLAAN.

13. AMPUJIEN ON KÄYTETTÄVÄ KUULONSUOJAIMIA, KAIKKIA AMPUJIA KEHOITETAAN KÄYTTÄMÄÄN RATA-ALUEELLA ISKUNKESTÄVIÄ SUOJALASEJA!

AMPUJIEN, RATAHENKILÖKUNNAN JA KATSELIJOIDEN TURVALLISUUS VAATII JATKUVAA AMPUMA-ASEIDEN KÄSITTELYN VALVONTAA JA VAROVAISUUTTA RADALLA LIIKUTTAESSA. JOKAISEN RADAN KÄYTTÄJÄN ON TUNNETTAVA NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET JA MÄÄRÄYKSET.

MIKÄLI RIITTÄVÄÄ VAROVAISUUTTA EI NOUDATETA ON AMMUNNANVALVOJAN OIKEUS MILLOIN VAIN KESKEYTTÄÄ AMMUNTA PALAUTTAAKSEEN KURIN JA TAATAKSEEN TURVALLISET HARJOITTELU- /KILPAILUOLOSUHTEET JA ON KAIKKIEN RADANKÄYTTÄJIEN VELVOLLISUUS AUTTAA HÄNTÄ SIINÄ.

PUUTTEISTA JA LAIMINLYÖNNEISTÄ ON ILMOITETTAVA VÄLITTÖMÄSTI AMMUNNANVALVOJALLE

pysäköi ajoneuvot niille varatuille paikoille
huomioi hälytysajoneuvon esteetön pääsy alueelle
noudata ampumaratamääräyksiä
selvitä itsellesi ampumaradan osoite/koordinaatit onnettomuuden varalle
nosta/sytytä ennen ammunnan aloittamista kyltit/liput/merkkivalot tiedottamaan käynnissä olevasta ammunnasta
varmista, ettei ketään ole asiaankuulumattomissa paikoissa
liiku ainoastaan turvallisella alueella
huolehdi aina kuulon ja näön suojaamisesta
ammu ainoastaan ampumaradalla sallituilla aseilla, kaliipereilla ja patruunoilla
kun ammunta alkaa, toimi ainoastaan ammunnan johtajan antamien ohjeiden mukaisesti
käsittele asetta vain ammunnanjohtajan luvalla tai erillisellä käsittelyalueella
ammu ainoastaan asianmukaisiin tauluihin, jotka ovat oikein kiinnitettyinä asianmukaisiin taululaitteisiin
huolehdi, että aseen piippu osoittaa aina turvalliseen suuntaan
pidä ase ampumapaikalla ennen ammuntaa ja ammunnan jälkeen varmistettuina tai mikäli mahdollista, lukko auki
älä koskaan jätä asettasi ilman valvontaa
JOKAINEN on velvollinen keskeyttämään ammunnan sekä muun toiminnan ja huutamaan ”seis”, kun

havaitaan turvallisuutta vaarantava tekijä
joku muu huutaa ”seis”
joku tekee vaarantavan virheen
vaara-alueella näkyy sinne kuulumatonta liikettä
syttyy kulo
havaitaan ihminen, ajoneuvo, alus tai ilma-alus vaara-alueella
viestiyhteys miehitettyyn näyttösuojaan katkeaa

Ammuntojen jälkeen

siivotaan ampumarata-alue ja viedään lajitellut jätteet keräysastioihin
lasketaan ammunnasta kertovat kyltit/liput alas sekä sammutetaan merkkivalot
kirjataan ammutut laukausmäärät rataohjeiden mukaisesti
Ammunnalla on aina oltava ammunnanjohtaja, joka vastaa toiminnan turvallisuudesta. Myös vapaiden harjoitusten aikana joku osallistujista joku ottaa tilaisuuden johtaakseen.

Erityisohjeita
Käyttäydy aina asiallisesti ja ota huomioon muut ampumaradan käyttäjät ja käyttötavat.

Älä puutu vapaiden harjoitusten tai erikseen varatun radan toimintaan, jos se on turvallista ja ratasääntöjen mukaista. Erityisesti harjoittelu metsästystilanteita varten vaatii erilaisia variaatioita laukausmääriin, matkoihin ja asentoihin.